Tervetuloa oppimaan ensiapua!        .

                   Tiesithän, että nopea toiminta ensiaputilanteessa voi pelastaa läheisesi hengen. Ensiapuvalmiudet ovat myös tärkeä osa                                     työpaikkojen ennaltaehkäisevää työterveydenhuoltoa. Työnantajalla on työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikoilla.                                                        

Tarjoamme ensiapukoulutusta yrityksille, yhteisöille, seuroille, oppilaitoksille ja yksityisille henkilöille.  

Kouluttajina toimii SPR:n (Suomen Punaisen Ristin) hyväksymät ensiavun- ja terveystiedonkouluttajat, jotka ovat ensihoidon- ja sairaanhoidon pitkänlinjan ammattilaisia.

Kaikki ensiapukoulutukset perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytys-neuvoston (ERC) ja Kansainvälisenelvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytys-suosituksiin.

Pääsääntöisesti koulutamme Itä-Suomen alueella, mutta tarvittaessamyös koko Suomen alueella.

Tulemme kouluttamaan teidän luoksenne tai tarvittaessa järjestämme koulutustilan. 

Tilaa teille sopiva kurssi tai räätälöidään kurssi teidän tarpeidenne mukaiseksi.

Ota yhteyttä! 

Nähdään ensiapukurssilla!

Hätäensiapu kurssi 4 tuntia

Räätälöi oma kurssi

.

Joensuun ensiapukoulutus

 tanskanen.maarit@kolumbus.fi

+358 40 530 7060