Ensiapukurssi EA 2 (8 h)


Ensiavun jatkokurssilla (EA2) syvennetään hätäensiapuun liittyvät toimenpiteet ja opitaan toimimaan vaativimmissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa.

Ensiavun jatkokurssille voi osallistua voimassa olevalla EA1-kortilla.

Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä hätäensiapu kertauskurssi kolmen vuoden sisällä, jolloin EA2-kortin voimassaoloa voi jatkaa kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella.


Kurssisisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiavun kertaus:

o  Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorn käyttö)

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Haavat ja suuret verenvuodot 

o Verenkierron häiriötila (sokki)

o Vierasesine hengitysteissä (aikuinen, lapsi, vauva)

o Muut hätätilanteet

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

o  Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o  Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o  Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu

o  Murtumat

o  Nivel- sekä pehmytosavammat

o  Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o  Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy

o  kylmän aiheuttamissa vammoissa

o  lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet tarpeiden mukaan esim.

o  Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

o  Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko max 15 henkilöä. Kesto: 8 oppituntia (á 45min). Jaettuna 1 x 8 oppituntia tai 2 x 4 oppituntia.

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC), Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin sekä käypähoito suosituksiin.

EA2 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssitodistukset ovat päteviä kaikissa Euroopan maissa.

Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein sekä kurssitodistuksen.

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö. Ilmoita kurssin järjestäjälle kurssitilauksen yhtetydessä.   

Ei Trafi pätevyyttä.