Ensiapukurssi EA 2 (8 h)


Ensiavun jatkokurssille voi osallistua voimassa olevalla EA1-kortilla.

Ensiavun jatkokurssilla (EA2) syvennetään hätäensiapuun liittyvät toimenpiteet ja opitaan toimimaan vaativimmissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa.

Kurssisisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiavun kertaus:

o  Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (sisältää aikuisen varhaisen defibrilloinnin)

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Verenkierron häiriötila (sokki)

o Verenvuodon tyrehdyttäminen

o Vierasesine hengitysteissä

o Muut hätätilanteet

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

o  Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o  Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o  Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu

o  Murtumat

o  Nivel- sekä pehmytosavammat

o  Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o  Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy

o  kylmän aiheuttamissa vammoissa

o  lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet tarpeiden mukaan esim.

o  Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

o  Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Käytännön harjoituksia

Ryhmä koko max 15 henkilöä. Kesto: 8 oppituntia (á 45min) Jaettuna 2 x 8 oppituntia tai 4 x 4 oppituntia.

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan10€/henkilö.

EA2 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä hätäensiapu kertauskurssi kolmen vuoden sisällä.

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin.

Kurssitodistukset ovat päteviä kaikissa Euroopan maissa ja kurssit sisältävät virallisen kurssi-ilmoituksen SPR:n rekisteriin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein.

Ei Trafi pätevyyttä.