.

Hätäensiapukurssi 4h


Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia ensiaputaitoja. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta.

Hätäensiapukurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Hätäensiapukurssin kesto on 4 tuntia. Kurssilla voit jatkaa yhden kerran EA 1- ja EA 2-kurssitodistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 4 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.


Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

o tajuttoman ensiapu

o peruselvytys (painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorn käyttö)

o vierasesine hengitysteissä (aikuinen, lapsi, vauva)

o haavat ja suuret verenvuodot

o verenkierron häiriötila (sokki) 

o tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 4 oppituntia (á 45min)


Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. 

Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein sekä kurssitodistuksen. 

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö. Ilmoita kurssin järjestäjälle kurssitilauksen yhtetydessä.

Kurssista ei ole mahdollisuutta saada Trafin pätevyyttä.