Hätäensiapukurssi (8h)


Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia ensiaputaitoja. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta.

Hätäensiapukurssi  antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

Hätäensiapukurssi/hätäensiavun kertauskurssi, jonka kesto on 8 tuntia, jatkaa yhden kerran EA1- ja EA2-kurssitodistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 8 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.


Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

o tajuttoman ensiapu

o peruselvytys (painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorn käyttö)

o vierasesinehengitysteissä (aikuinen, lapsi, vauva)  

o Haavat ja suuret verenvuodot

o verenkierron häiriötila (sokki)

Tavallisempien sairauskohtauksien ensiapu

Palovammat

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko max 15 henkilöä. Kesto: 8 oppituntia (á 45min) Jaettuna 1 x 8 oppituntia tai 2 x 4 oppituntia.


Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC), Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin sekä käypähoito suosituksiin.

Kurssitodistukset ovat päteviä kaikissa Euroopan maissa.

Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein sekä kurssitodistuksen.

Hätäensiapukurssi -todistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö. Ilmoita kurssin järjestäjälle kurssitilauksen yhtetydessä.   

Ei Trafi pätevyyttä.