Ensiapukurssi EA 1 (16 h)

Ensiavun peruskurssi (EA1) antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä hätäensiapu kertauskurssi kolmen vuoden sisällä, jolloin EA1-kortin voimassaoloa voi jatkaa kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella. EA1-kortti tarvitaan ensiavun jatkokurssiin osallistumiseen.


Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o  Tajuttomalle annettava ensiapu

o  Aikuisen peruselvytys (sisältää varhaisen defibrilloinnin)

o  Vierasesine hengitysteissä

o  Verenkierron häiriötila (sokki)

o  Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen 

Haavat

Tavallisimmat sairauskohtaukset (astma, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriö,
tajuttomuus-kouristuskohtaus, äkillinen rintakipu)

Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

Nivelvammat ja murtumat

Myrkytykset

Käytännön harjoituksia

Ryhmä koko 5-15 henkilö.

Kesto: 16 oppituntia (á 45min). Jaettuna 2-4 päivälle.

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-kortti todistus lisähintaan20€/henkilö.

Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.


Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein. Kurssista ei ole mahdollisuutta saada Trafin pätevyyttä.


Hätäensiapukurssi (8h)

Hätäensiapukurssi, jonka kesto on 8 tuntia. Kurssilla voit jatkaa yhden kerran EA 1- ja EA 2-kurssitodistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 8 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.

Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

o tajuttoman ensiapu

o peruselvytys (sisältää aikuisen varhaisen defibrilloinnin)

o vierasesine hengitysteissä

o verenkierron häiriötila (sokki)

o raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

o Haavat

o Tavallisempien sairauskohtauksien ensiapu

o Palovammat

o Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 8 oppituntia (á 45min)

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö.

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein. Kurssista ei ole mahdollisuutta saada Trafin pätevyyttä.


Hätäensiapukurssi (4h)

Hätäensiapukurssi, jonka kesto on 4 tuntia. Kurssilla voit jatkaa yhden kerran EA 1- ja EA 2-kurssitodistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 4 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.

Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

o tajuttoman ensiapu

o peruselvytys (sisältää aikuisen varhaisen defibrilloinnin)

o vierasesine hengitysteissä

o verenkierron häiriötila (sokki)

o raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

o tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia 

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 4 oppituntia (á 45min)

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö.

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein. Kurssista ei ole mahdollisuutta saada Trafin pätevyyttä.


Ensiapukurssi EA 2 (8h)

EA2-jatkokurssille voi osallistua voimassa olevalla EA1-kortilla.

Ensiavun jatkokurssilla (EA2) syvennetään hätäensiapuun liittyvät toimenpiteet ja opitaan toimimaan vaativimmissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa.

Kurssisisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiavun kertaus:

o Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (sisältää aikuisen varhaisen defibrilloinnin)

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Verenkierron häiriötila (sokki)

o Verenvuodon tyrehdyttäminen

o Vierasesine hengitysteissä

o Muut hätätilanteet

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

o Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu

o Murtumat

o Nivel- sekä pehmytosavammat

o Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy

o kylmän aiheuttamissa vammoissa

o lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet tarpeiden mukaan esim.

o Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

o Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Käytännön harjoituksia

Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 16 oppituntia (á 45min) Jaettuna 2-4 päivälle.

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö.

EA2 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä hätäensiapu kertauskurssi kolmen vuoden sisällä.

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein. Kurssista ei ole mahdollisuutta saada Trafin pätevyyttä.