.

.

Työpaikan ensiapuvalmius


Ensiapuvalmiudet ovat tärkeä osa työpaikkojen ennaltaehkäisevää työterveydenhuoltoa. Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikoilla.

Työpaikan yleisenä tavoitteena on, että vähintään n. viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Ensiapuvalmiuteen kuuluu ensiapukoulutus Ensiapukurssi EA 1 (16h), Ensiapukurssi EA 2 (16h), Hätäensiapu/kertaus-kurssi (8h), Ensiavun kertauskurssi (4h) sekä ensiapuvälineet.

Työnantaja on oikeutettu KELA -korvaukseen ensiapukoulutuksen (ja ensiaputarvikkeiden) kuluista. Edellytyksenä on, että työpaikalla on asianmukaisesti järjestetty työterveydenhuolto ja että siihen liittyvässä työpaikkaselvityksessä on todettu henkilökunnan ensiapuvalmiudet tarpeellisiksi liittyen omaan työturvallisuuteen.

Ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö (e. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja), jolla on ensiavun ja terveystiedon kouluttaja-koulutus (ETK).

Työterveyshuollon korvausten hakeminen:

https://www.kela.fi/hakeminen

Ensiapuvalmius työpaikoilla:

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Ensiapuvalmius_TSO_33.pdf/3e14749c-d15f-4d1d-9f43-4a05bd725b43

Työterveyshuolto:

https://www.kela.fi/documents/10192/3240757/Työterveyshuolto.pdf