.

Lasten hätäensiapukurssi 4h


Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia ensiaputaitoja lasten kanssa. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta.

Lasten hätäensiapukurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa lasta hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Hätäensiapukurssin kesto on 4 tuntia. Kurssilla voit jatkaa yhden kerran EA 1- ja EA 2-kurssitodistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 4 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.


Kurssisisältö:

o Hätäilmoituksen tekeminen

o Vierasesine hengitysteissä lapsella 

o Lasten elvytys ja tajuttomuus

o Haavat, suuret verenvuodot ja sokki

o Lasten tapaturmat

o Lasten vatsakipu

o Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 4 oppituntia (á 45min)

Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö. 

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein.