Sähkötyön hätäensiapukurssi 4h


Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia ensiaputaitoja. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta.

Sähkötyön hätäensiapukurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssi täyttää SFS 6002-standardin ja TUKES:in asettamat sisältövaatimukset sähkötyötä tekevien henkilöiden ensiapukoulutukselle. 

Hätäensiapukurssin kesto on 4 tuntia. Ensiapuvalmiutta voidaan ylläpitää 4 tunnin mittaisilla ensiavun kertauskurssilla 1-3 vuoden välein.

 

Kurssisisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

o tajuttoman ensiapu

o peruselvytys (painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorn käyttö)

o vierasesine hengitysteissä 

o Haavat, suuret verenvuodot ja sokki

o  Sähkötapaturmat ja sähkön aiheuttaman vammat

o Toiminta pienjännite- ja suurjännitetapaturmassa

o Sähkötapaturmien palovammat ja niiden ensiapu

o tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Käytännön harjoituksia


Ryhmä koko 5-15 henkilöä. Kesto: 4 oppituntia (á 45min)

Kaikki ensiapukurssit perustuvat Suomen punaisen ristin (SPR), Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ja Kansainvälisen elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin. 

Hinnat sisältävät teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset asianmukaisin harjoitusvälinein sekä kurssitodistuksen.

 Kurssista on mahdollisuus saada SPR:n EA-korttitodistus lisähintaan20€/henkilö.


.